Zigila

Een sterke nieuwe merknaam

Een sterke nieuwe merknaam is je meest strategische marketingtool.

Een sterke merknaam is een naam die voldoet aan alle strategische, communicatieve, juridische en taalkundige voorwaarden. En zowel de korte als lange termijn marketingdoelstellingen optimaal ondersteunt.

De naam zegt iets over wie je bent, maar ook over wie je wil worden. De naam helpt bij het bepalen van de positie in de markt. Door onderscheid of juist niet. Om welk type het ook gaat: Start-up naam, Fusienaam, bedrijfsnaam of productnaam. B-t-b of b-t-c.  Iedere case heeft weer zijn eigen voorwaarden.

Wij ontwikkelen nieuwe namen via een uitgekiend stappenplan naamcreatie. Gebaseerd op een zorgvuldig geformuleerde, maar nooit statische briefing: voortschrijdend inzicht speelt in ieder proces vrijwel altijd een grote rol.

Gaandeweg ontstaat zo een duidelijk beeld waar we naar toe willen, en misschien wel moeten. Gebaseerd op ijzersterke creatieve input en een schat aan ervaring worden vele mogelijke kandidaten besproken. Elk met hun eigen klankkleur, lengte, karakter en betekenis. Van conceptueel tot abstract tot heel beschrijvend. Van heel dichtbij tot heel ver weg. Want de zoektocht naar die ideale oplossing gaat ook over hoe ver je kunt gaan.

Dit alles om dat ene specifieke doel te bereiken, namelijk de best mogelijke merknaam voor het concept: effectief, duurzaam en gedragen door alle stakeholders.

Stappenplan naamcreatie

Stap 1 Briefing, analyse, de-brief

Stap 2 Eerste workshop
Verkenning van de briefing aan de hand van 40-80 naamvoorstellen

Stap 3 Tweede presentatie
De creatieve uitwerking aan hand van 40-60 definitieve voorstellen, met als doel het vaststellen van een shortlist. Indien meer presentaties nodig zijn om tot een volwaardige shortlist te komen volgen die met voorrang, zonder aanvullend budget. In deze fase worden alle naamvoorstellen onderworpen aan een eerste merkenrechtelijke screening en URL-check, indien relevant.

Stap 4 Onderzoek
Merkenrechtelijk onderzoek: de shortlist wordt onderzocht in de relevante merken- en handelsnaam registers om inbreuk te voorkomen.

Linguïstisch onderzoek: Een disaster-check om ongewenste connotaties bij internationale  doelgroepen te voorkomen. Lokaal onderzoek op uitspraak, associaties en connotaties.

Stap 5 Besluitvorming:
De definitieve keuze van de naam, met doorpresentaties aan alle stakeholders.

Bij ieder naamgevingsproces werken wij voor een fixed fee. Wij blijven dan ook beschikbaar totdat er een uiteindelijke oplossing is gekozen.

Voorbeelden van door Zigila ontwikkelde namen vindt u, hoe kan het ook anders, onder Namen.