Zigila

Een effectieve merkportfolio

Een effectieve merkportfolio ondersteunt communicatie, navigatie en differentiatie.

Een groeiende merkportfolio is dikwijls een complexe puzzel. Diverse proposities, producten, diensten, beschrijvingen, versies en features vechten om aandacht. En dat terwijl ze ook samen moeten optellen tot een volledig en overzichtelijk aanbod.

Door de merkportfolio en bijbehorende processen structureel goed te organiseren, ondersteunen en beheren kunnen enorme voordelen worden behaald:

  • Effectieve communicatie => maakt duidelijk wat, waar, hoe moet worden gecommuniceerd.
  • Heldere navigatie => zeker online steeds belangrijker
  • Differentiatie => zowel binnen het eigen aanbod als ten opzichte van de concurrentie
  • Relevantie => actief portfolio management houdt het aanbod levendig en actueel
  • Leverage van brand equity => maximale concentratie merkwaarde op zo min mogelijk plekken
  • Optimale bescherming => balans tussen marketingdoelstellingen en juridische investeringen
  • Management efficiëntie => besparing van tijd, budget en frustratie

Zigila is specialist op het gebied van merkportfolio’s. Complexe technische b-t-b segmenten met specifieke eisen of eenduidige transparante b-t-c dienstverleners, allen vragen ze weer om een tailormade aanpak.

De basis wordt gevormd door de business- en merkstrategie. Deze dienen te worden doorvertaald naar heldere structuren en richtlijnen. Vervolgens dienen deze richtlijnen concreet te worden toegepast, hetgeen zeker bij bestaande situaties verstrekkende gevolgen kan hebben. Hierin is een consequent opgezet proces met duidelijke verantwoordelijkheden en besluitvorming een belangrijke succesfactor.

In nauwe samenwerking met u kunnen wij de optimale branding strategie met bepalen. Dit vertalen in een heldere merkarchitectuur. De processen stroomlijnen en structureren. En de implementatie van dit alles duurzaam ondersteunen met  trainingen, roadmap workshops en een Help Desk.

Relevante cases: Philips Lighting, Ziggo, Nationale Nederlanden, WABCO, Lentis

portfolio visual