Zigila

Advies en projectmanagement

Ook advies en projectmanagement zonder volledig naamcreatieproces

Een start-up, fusie, nieuw product of dienst? Natuurlijk kunt u ook zelf een nieuwe merknaam verzinnen of een portfolio structureren. Het is daarbij van belang het proces goed te structureren en alle relevante voorwaarden in het oog te houden. Geen eenvoudige opgave, met name als er meerdere partijen bij betrokken zijn. Emotie, ad hoc argumentatie en onduidelijkheid kunnen de besluitvorming compliceren en frustreren. Met als gevolg: onzekerheid over de uiteindelijke oplossing en kostbaar verlies van tijd, budget en momentum. Onnodig en risicovol, zeker gezien de lange termijn impact van een nieuwe naam.

Omdat wij geloven dat ieder concept de best mogelijke oplossing verdient bieden wij advies en projectmanagement aan. Ook zonder volledig naamgevingsproces. Altijd onafhankelijk en altijd to-the-point.

  • Algemeen advies over de aanpak van naamgeving en merkarchitectuur
  • Een second opinion over huidige en nieuwe namen of portfolio’s
  • Projectbegeleiding van interne naamcreatie processen
  • Projectbegeleiding naamgeving bij fusies

Wij werken hierbij voor meestal een uurtarief. Indien er alsnog wordt gekozen voor een groter project, wordt dit deels in mindering gebracht op de fixed fee die daarvoor geldt.

Algemeen advies
Hebben wij wel ben nieuwe naam nodig? Hoe pakken wij het ontwikkelen van een nieuwe naam het beste aan? Hoe stellen wij een goede briefing op? Hoe organiseren wij het creatieve proces? Hoe stroomlijnen wij de besluitvorming? Hoe creëren we draagvlak in de organisatie ? Moet de nieuwe naam worden onderzocht? En hoe? Met welke planning en budgetten moeten we rekening houden? Hoe belangrijk is de URL? Etc.

Veel vragen, nog meer antwoorden. Toch is het niet altijd ingewikkeld en gelden er een aantal simpele regels waar wij u graag wegwijs in maken.